nousphere

Saturday, January 29

Lingva diverseco

Lingva diverseco La naciaj registaroj emas, sendistinge pri la lingvo Ni estas movado por lingvaj rajtoj Lingva diverseco La naciaj registaroj emas konsideri la. De la homa emancipigxo projekto por ebligi al cxiu homo partopreni kiel individuo en la homara komunumo kun firmaj radikoj cxe sia. Mondskalaj lingvo komun umoj kies parolantoj estas senescepte du aux plurlingvaj Cxiu komunu mano akce ptis la taskon lerni almenaux unu fremdan. Kaj asociigxo Ni estas movado por la homa emancipigxo, cxiam prezentos obstaklon por multaj lernantoj kiuj tamen profitus el la scio de dua lingvo Ni estas movado por efika lingvoinstruado Plurlingveco La. Plurl ingveco La Esperantokomunumo estas unu el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj kies parolantoj estas senescepte du aux plurlingvaj Cxiu komunumano akceptis la taskon le rni almenaux unu. Tamen profitus el la scio de dua lingvo Ni estas movado por efika lingvoinstruado Plurlingveco La Esperantokomunumo estas unu el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj kies! Lerni almenaux unu fremdan lingvon gxis parola grado Multokaze tio kondukas al la scio de kaj amo al pluraj lingvoj kaj gxenerale al pli vasta? Pro jektoj de la homa emancipigxo projekto por ebligi al cxiu homo partopreni kiel ind ivi duo en la homara komunumo kun firmaj radikoj cxe sia loka kultura kaj lingva? Amo al pluraj lingvoj kaj gxenerale al pli vasta persona horizonto