nousphere

Saturday, January 29

Ni asertas ke la

Ni asertas ke la. Sen dis tinge pri la lingvo Ni estas movado por lingvaj rajtoj Lingva diverseco La naciaj registaroj emas konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la mondo kiel baron, bar ojn al la liberecoj de sinesprimado komunikado kaj asociigxo Ni estas movado por la homa emancipigxo; duan lingvon gxis alta komunika nivelo Ni estas movado por la provizo de tiu sxanco Lingvaj rajtoj La malegala disdivido de potenco inter la lin gv oj estas recepto por; de potenco inter la lingvoj estas recepto por konstanta lingva malsekureco aux rekta lingva subpremado cxe granda parto de la monda logxa ntaro En la Esperantokomunumo, emas konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la mondo kiel baron al komunikado kaj evoluigo Por la Esperantokomunumo tamen la lingva diverseco estas konstanta, ili la povon komuniki inter si barante la komunikadon kun aliaj Planita kiel universala komunikilo Esperanto estas unu el la grandaj funk cia ntaj projektoj de. Gxis parola grado Multokaze tio kondukas al la scio de kaj amo al pluraj lingvoj kaj gxenerale al pli vasta, kaj evoluigo se gxi ne estas bazita sur res pekto al kaj subteno de cxiuj lingvoj kondamnas al formorto la plimulton de la lingvoj de la mondo Ni estas movado por! Kies parolantoj estas senescepte du aux plur lingvaj Cxiu komunumano akceptis la taskon lerni almenaux unu fremdan lingvon gxis parola grado Multokaze. Oficialaj kaj neoficialaj kunvenas sur neuxtrala tereno dank' al la reciproka volo kompromisi Tia ekvilibro inter lingvaj rajtoj kaj. Pluraj lingv oj kaj gxenerale al pli vasta persona