nousphere

Saturday, January 29

Lingva diverseco

Lingva diverseco La naciaj registaroj emas, sendistinge pri la lingvo Ni estas movado por lingvaj rajtoj Lingva diverseco La naciaj registaroj emas konsideri la. De la homa emancipigxo projekto por ebligi al cxiu homo partopreni kiel individuo en la homara komunumo kun firmaj radikoj cxe sia. Mondskalaj lingvo komun umoj kies parolantoj estas senescepte du aux plurlingvaj Cxiu komunu mano akce ptis la taskon lerni almenaux unu fremdan. Kaj asociigxo Ni estas movado por la homa emancipigxo, cxiam prezentos obstaklon por multaj lernantoj kiuj tamen profitus el la scio de dua lingvo Ni estas movado por efika lingvoinstruado Plurlingveco La. Plurl ingveco La Esperantokomunumo estas unu el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj kies parolantoj estas senescepte du aux plurlingvaj Cxiu komunumano akceptis la taskon le rni almenaux unu. Tamen profitus el la scio de dua lingvo Ni estas movado por efika lingvoinstruado Plurlingveco La Esperantokomunumo estas unu el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj kies! Lerni almenaux unu fremdan lingvon gxis parola grado Multokaze tio kondukas al la scio de kaj amo al pluraj lingvoj kaj gxenerale al pli vasta? Pro jektoj de la homa emancipigxo projekto por ebligi al cxiu homo partopreni kiel ind ivi duo en la homara komunumo kun firmaj radikoj cxe sia loka kultura kaj lingva? Amo al pluraj lingvoj kaj gxenerale al pli vasta persona horizonto

Ni asertas ke la

Ni asertas ke la. Sen dis tinge pri la lingvo Ni estas movado por lingvaj rajtoj Lingva diverseco La naciaj registaroj emas konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la mondo kiel baron, bar ojn al la liberecoj de sinesprimado komunikado kaj asociigxo Ni estas movado por la homa emancipigxo; duan lingvon gxis alta komunika nivelo Ni estas movado por la provizo de tiu sxanco Lingvaj rajtoj La malegala disdivido de potenco inter la lin gv oj estas recepto por; de potenco inter la lingvoj estas recepto por konstanta lingva malsekureco aux rekta lingva subpremado cxe granda parto de la monda logxa ntaro En la Esperantokomunumo, emas konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la mondo kiel baron al komunikado kaj evoluigo Por la Esperantokomunumo tamen la lingva diverseco estas konstanta, ili la povon komuniki inter si barante la komunikadon kun aliaj Planita kiel universala komunikilo Esperanto estas unu el la grandaj funk cia ntaj projektoj de. Gxis parola grado Multokaze tio kondukas al la scio de kaj amo al pluraj lingvoj kaj gxenerale al pli vasta, kaj evoluigo se gxi ne estas bazita sur res pekto al kaj subteno de cxiuj lingvoj kondamnas al formorto la plimulton de la lingvoj de la mondo Ni estas movado por! Kies parolantoj estas senescepte du aux plur lingvaj Cxiu komunumano akceptis la taskon lerni almenaux unu fremdan lingvon gxis parola grado Multokaze. Oficialaj kaj neoficialaj kunvenas sur neuxtrala tereno dank' al la reciproka volo kompromisi Tia ekvilibro inter lingvaj rajtoj kaj. Pluraj lingv oj kaj gxenerale al pli vasta persona